Ekspress võrdles ka ise hankes kirjeldatud tehnilisi nõudmisi ja tõesti, see vastab peaaegu täielikult Hikvisioni kirjeldusele. Meediapäring politseile kinnitab sama. Kuigi politsei ei ütle, et tegemist oli teadlikult ühele tootjale suunatud hankega, tunnistatakse: „PPA tõesti muudab selle hanke tingimusi, et tagada konkurents erinevate tootjate ja pakkujate vahel.“

Sellega on klaar. Hange oli disainitud ühele tootjale ja seetõttu kavatsetakse tingimusi muuta.

Tõenäoliselt ei ole siiski tegu korruptsiooniga.