Eriolukorra ajal levis sotsiaalmeedias vabakutseliste loovisikute toetusmeetme reklaam ja ma otsustasin majanduslikel põhjustel avalduse esitada. Seadustes loetletud tingimustele vastamisega tundus kõik justkui korras olevat.