19. sajandi Eestis kutsuti liiderlikke naisi maal haruharva prostituutideks, see sõna ei olnud tol ajal rahva seas tuntud. Ei esine prostituut ka üheski rahvalaulus, kus kasutatakse küll sõnu lits, hoor, hatt jms, kuid neidki enamasti üldiste sõimusõnadena naiste kohta.

Liiderlikkus polnudki toona väga karistatav patt: sellele vaadati sageli läbi sõrmede. 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid