Meie innovatsioonitempo on aeglustunud ja sisust enam läheb auru vormile. Parafraseerides Taavi Rõivast: oleme pigem tegelenud peenhäälestamisega, vajaka on aga suurtest ideedest.

Napib koostööd avaliku sektori, teadlaste ja ettevõtete vahel. Riigis puudub üksmeel, kuidas digiriiki ühiselt edasi arendada, ministeeriumid toimetavad omaette silotornides. Ühiskonnas on samal ajal tõstnud pead suletusele suunatud häälekas vähemus. Ent mitte liiga kauges tulevikus ootab IT-sektorit ees karjuv tööjõupuudus.

Koroonakriis on näidanud viisil, mida ei saa ignoreerida, et end uhkelt digiriigiks pidanud Eesti on kriisiolukorras paraku üsna abitu.