Mingit otsust puidurafineerimistehase ehitamiseks, tuleb kohe öelda, pole keegi kuskil teinud. VKG on äärmiselt napisõnaline ja Ekspressil ei õnnestu neilt otse kommentaari saada. Küll aga viidatakse, et VKG on tellinud uuringuid ja analüüse mitmesuguste uute äriprojektide kohta ning puidurafineerimistehas on üks neist.

See tähendab, et on tehtud arvutusi, tasuvusanalüüse ja peetud plaane. Aga samas ei midagi konkreetsemat, ammugi pole otsuseid vastu võetud.

„Mina arvan küll, et sellise tehase võiks Ida-Virumaale teha,“ ütleb Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.