Märgukirja sisu

Vabaks.ee tegevus meenutab mitmeti laenuandja või laenuvahendaja tegevust, aga mitmes aspektis ka investeerimisühingut. Kõik sellised tegevused vajavad FI tegevusluba. Osaühingul Vabaks, mis seisab platvormi vabaks.ee taga, neid lubasid ei ole. Ilma loata tegutsemine on aga kriminaalkuritegu, millega tegeleb politsei.

Veel kord: finantsinspektsioon ise ei nimeta selles märgukirjas kedagi nimepidi. Viide vabaks.ee-le on Ekspressi-poolne lisandus.

Ekspressi toimetusse on jõudnud hulk vihjeid inimestelt, kes väidavad, et esitasid juba aprilli alguses vabaks.ee platvormile avalduse oma II samba raha kiirendatud korras kätte saamiseks, aga tegelikult pole siiani raha näinud.