Mis tavakoolis nii valesti on, et tungi kõrval väikestesse erakoolidesse kasvab ka koduõppele jäävate laste arv aasta-aastalt märkimisväärselt?

Vanemate teadlikkus oma lapsi ise ōpetada on kasvanud ja paljud on hakanud kahtlema, kas tavakool on ikka kõige parem arengukeskkond. Õpetajatel ei jätku kõigi laste jaoks aega ja tähelepanu. Meil on kaasav haridus, aga tugiisikuid haridusliku erivajadusega lastele, kes seda vajavad, ei jagu koolidesse. Psühholoogid on väitnud, et paljud hariduslikud erivajadused tekivad lastel just koolis, ebasobiva keskkonna mõjul, eakaaslaste negatiivse mõju all. 

Kaasav haridus siis ei toimi, nagu ideaalis võiks? Paari eritähelepanu nõudva lapse pärast kannatab terve klass?