Kuid üksikud arheoloogilised leiud ja geneetiline analüüs viitavad, et ilmselt oli väljaränne Mustalt Mandrilt pisut keerulisem ja toimus mitmes jaos.

Tartu ülikooli genoomika instituudi teadlased pakuvad uue võimaluse, kuidas inimkonna algusaegadele valgust heita ja taolisi vasturääkivusi selgitada. Nad võtsid appi tehisintellekti.