* 2020. aasta 29. juulil teatas Valgevene riigimeedia, et julgeolekujõud on vahistanud 33 Wagneri eraarmee sõdurit. Uudise järgi olid need mehed osa enam kui 200pealisest võitlejaskonnast, kes olid saabunud Valgevenesse, et augustikuiste presidendivalimiste eel riiki destabiliseerida. Kõik mehed – kelle nimi ja sünniaeg olid uudises ka avalikult kirjas – olid vene rahvusest. Osal oli lisaks ka Ukraina või Valgevene kodakondsus.

* Kuigi Valgevene süüdistas Venemaad algul valimiste mõjutamises, leidsid riigid peagi ühise keele ning palgasõdurid saadeti Venemaale. Taas tihenes ka militaar- ja majanduskoostöö.

* Hiljem selgus, et palgasõdurite väljailmumine polnud kuidagi seotud ei Valgevene valimistega ega Venemaa sooviga neid mõjutada. See oli hoopis osa Ukraina salajasest operatsioonist, mis luhtus. Poliitilisi tagajärgi on tunda siiani: seotud on Ukraina kaks viimast presidenti ja suurem osa riigi julgeoleku- ja luureteenistustest.

Bellingcati ja Insideri aastapikkune uurimine kinnitab, et 33 palgasõduri kinninabimine 2020. aasta juulis Valgevenes oli seotud hoopis Ukraina luureteenistuste mahuka operatsiooniga. Läbikukkunud operatsiooni eesmärk värvata fiktiivsesse eraarmeesse Vene, Ukraina ja Valgevene kodanikke, kes olid luureteenistuste andmeil võidelnud venelaste eest Ida-Ukrainas.