Partei liinis oli tollal kirjanduselu ohjamine EKP Keskkomitee (EKP KK) kultuuriosakonna vastutusalas, mida juhatas Olaf-Knut Utt. Haavikko „küsimusega“ hakati tegelema 2. augustil, kuid kohe selgus,