15 000 äriliidrit

Möödunud aasta alguses avaldas Forbes organisatsiooni Development Dimensions International poolt paljudes maailma riikides läbiviidud uuringu, milles osales enam kui 15 000 äriliidrit. Peaaegu 60% küsitletutest ütles, et on tööpäeva lõpus üleväsinud ja kurnatud, mis on üks läbipõlemise tunnuseid.

Läbipõlemine mõjutab nii töö kvaliteeti – loovust, energilisust ja efektiivsust – kui ka juhi lojaalsust oma ettevõttele. Uuringu autorite sõnul kaalus 44% neist juhtidest töökoha vahetust ja soodsamate töötingimuste otsimist ning koguni 26% neist lootis seda teha juba tuleva aasta jooksul.

Hilisemad uuringud, nagu ka Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud andmed, kõnelesid töötajate ja juhtide vaimse tervise jätkuvast allakäigust. WHO väitel kannatab koguni 264 miljonit inimest kogu maailmas depressiooni käes ja see on üks peamisi töökeskkonnas esinevaid tervisehäireid.

Oma töötajate vaimse tervise eest hoolitsevatel ettevõtetel on võimalus märkimisväärselt suurendada töö produktiivust. WHO arvutuste kohaselt toob iga vaimse häire raviks investeeritud USA dollar produktiivsuse suurenemisel tagasi koguni 4 dollarit.

Empaatia ka enda kui juhi suhtes

Roland Tokko ütleb, et ehkki viimasel kolmel aastal on palju räägitud töötajaid kimbutavatest raskustest, on juhtidele osaks saavad katsumused tunduvalt vähem tähelepanu saanud.

„Nii kogemus juhtiva astme spetsialistidega töötamisel kui ka viimase aja teadusuuringud näitavad selgelt: tiimide, osakondade, väiksemate ja suuremate ettevõtete juhid põrkuvad raskustega, püüdes hallata töökoormust ja samas aidata oma töötajaid. Juhtidel on aina keerukam leida aega enda jaoks, tõmbuda kasvõi lühikeseks ajaks eemale ja end laadida,“ märgib foorumi korraldaja.

Tema hinnangul võib iga suur kriis tähendada juhile ka uusi võimalusi, ent oluline on tugevdada oma vaimset vastupidavust ning hoida ära füüsiline ja emotsionaalne kurnatus - see avaldub pettumise ja eemaldumisena, samuti loovuse ja tiimitunde puudumisena.

Mida siis iga juht saab kohe praegu ära teha enda ja oma meeskonna emotsionaalse heaolu jaoks?

Esiteks, räägi avameelselt tiimi või kõrgema astme juhtide ja aktsionäridega. Aidata saab ka mentor või psühholoog.

Läbipõlemise parim ennetus on empaatiline juhtimine: „Juhil on empaatiat vaja mitte ainult meeskonna, vaid ka iseenda suhtes. Iga juht peab leidma viisi, kuidas vähemalt lühikeseks ajakski tööst täielikult eemale tõmbuda.

Lühemad töötunnid, täiendav vaba päev või lühikesed pausid päeva jooksul võivad süstida värsket indu, tugevdada motivatsiooni, tõsta produktiivsust, suurendada loovust. „Õnne Foorum“ aitabki leida enda jaoks aega, ammutada uusi teadmisi, jõudu ja värskeid vaatenurki oma tööle, tervisele ja õnnele,“ loetleb Roland Tokko.

Kõigest sellest räägitakse 9.–10. veebruaril veebis toimuval emotsionaalse heaolu konverentsil „Õnne Foorum“, mille teemad ja kõnelejad leiate aadressilt õnnefoorum.ee

Jaga
Kommentaarid