Just selline näitus on Kristi Kongi ja Krista Mölderi „… ja teised valguse varjundid“ Tallinna Kunstihoones, kus olulist rolli mängivad peaaegu aimamatud, efemeersed elemendid: valgus, õhk, vaikus teoste ümber ja vahel. Siiski on näituste mõistmisel kokkuvõttes tähtis, et keele-eelne ja keelepõhine tunnetus – emotsioon ja idee – oleksid tasakaalus. Sellel näitusel need kahtlemata on, sest tähtis ühisjoon mõlema kunstniku loomemeetodis on poeetilisuse ja analüütilisuse ühendamine, kutsudes nii sõnatult vaatlema kui ka süvenenult kaasa mõtlema.