„Kokkulepe on, et maju ei ehitata kõrgustesse, vaid korruseid rajatakse üha enam ka maa alla. Augud, mis maja ehitamiseks kaevatakse, on järjest sügavamad. Kadriorus on põhjavee sügavus 1,2–1,4 meetrit. Kui me nüüd paneme põhjaveele betooni ette, siis veetase läheb alla,“ ütleb Järve, võtab oma mobiiltelefoni ja näitab käega, kuidas veetase liigub, kui telefon oleks betoonsein. „Üks puu vajab aastas 5420 liitrit vett! Milline puu saab vee kätte kahe ja enama meetri sügavuselt?“

Vastust tal veel ei ole. Kogu Euroopa on sellega hädas. „Suuri puid näeme veel ainult meie praegu. Tulevikupuud on hoopis teistsugused, kui seni oleme harjunud.“