Seetõttu jääb kohati tunne, et ainsad, kes sel teemal sõna ei ole võtnud, on kahtlustatavad (Swedbanki endised juhid – EE) ise. See viib ka esimese järelduseni. Avaldatud info oli sisuliselt õige ning kahtlustatavatel ei näi olevat ajakirjanikele etteheiteid. Nad pole kordagi pöördunud ajakirjanike või toimetuse poole palvega midagi ümber lükata või hüvitada.