UINUNU TERVISEKS: Haudadel einestamise keskne osa on viinavõtt. Lahkunutest räägitakse olevikuvormis ning tihti valatakse esimene pits mulda. Jassu Hertsmann


Saatse nulga (piirkonna) setod ei mäleta, millal viimati nende tähtsaima kirikupüha talitusi miski häiris. Igal aastal juuli viimasel reedel kogunevad selle kandi elanikud ja nende sugulased enam kui 200 aasta vanusesse Saatse Püha Paraskeva õigeusu kirikusse, et sellenimelist märtrit mälestada. Suurkannataja Paraskeva oli pärit Kreekast Ikonioni linnast. Teda peetakse tervendajaks ning ka abielu ja kaubanduse kaitsepühakuks. Harilikult toimub päätnitsapäeval jumalateenistus, võetakse osa ristiretkest ümber kiriku ning suundutakse seejärel kiriku taga asuvasse surnuaeda, et peredega koos lahkunuid mälestada ning nende kalmudel einestada. Kuid Covid-19 traditsioonidest ei hooli.

NUTIAJA KIRIKUSKÄIK: Eriti just tänastes oludes võib juhtuda, et vaim on kirikus, aga füüsiline keha sinna ei jõua. Seetõttu on hea, kui keegi kirikuskäija toimuvat neti vahendusel striimib.
Jassu Hertsmann
Setode aasta suurim tähtpäev algas endiselt hommikul kell 9 jumalateenistusega, kuid seekord kiriku õuel – nõnda suur siseruumis koosviibimine polnuks paslik. Jumalateenistusele järgnev ristiretk ümber kiriku, mille käigus Paraskeva ikooni ringi kantakse ning selle alt läbi ronitakse, jäi sootuks ära. Inimestel on kombeks ikoonile suud anda, mis poleks nakkusohtlikul ajal sobiv – eriti, kuna ristiretke läbimise üks eesmärkidest peaks olema tervendada haigeid. „Täna on säästuvariant,“ tutvustas preester Andreas Põld päätnitsapäeva programmi jumalateenistust sisse juhatades.

Selle aasta suurim eripära seisnes aga inimeste arvus – varem on kokkutulnuid olnud palju rohkem. Üks põhjustest on eriolukorra tõttu suletuks jäänud Vene piir.

„Vallaga sekkusime ka, et Venemaa poolt keegi üle ei tuleks,“ rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre koroonaohule viidates.

Seto Instituudi giidi Helen Külviku sõnul on läbi Setomaa jooksev Eesti-Vene piir ajalooliselt setode kogukonda lõhestanud ning tänaseni on paljude Vene poolel elavate setode jaoks vaevarikas oma Eestisse maetud ligimeste kalmudele pääseda. Kudre hinnangul kehtib see umbes neljandiku Saatse kirikaia haudade kohta. On ka vastupidiseid näiteid: eestlaste jaoks on tülikas külastada isegi setode kuninga Peko hauda, kes on uskumuse kohaselt maetud Petseri kloostri alla. Siinkohal on eelisseisus halli passi omanikud, kes võivad Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel liigelda viisavabalt.

„LEELOGA OM NII: MÕNIKORD TULÕ, TEINEKORD JÄLLE EI TULÕ“: Iloõtakul (eesti k ilusal õhtul) üles astunud leelotajad tegid vahepeal puhkepausi ning lasid kõlada karmoškal.
Jassu Hertsmann

Maast madalast päätnitsale

Päev kulges eelmistest aastatest tuttavas rütmis: kiriklikule osale järgnes perekondlik kogunemine lähedaste kalmudel, einestati. Hiljem peeti kiriku aia taga kirmaskit - traditsioonilist küla laulu- ja tantsupidu, misjärel kõik oma kodutaludesse suundusid. Õhtul koguneti korra veel, et rahvamajas üks korralik külapidu maha pidada.

TANTS JA TRALL: Päätnitsapäev on ka Saatse kirmasepäev - kiriklik osa möödas ja kalmudel käidud, kogunetakse kiriku värava taha tantsima, laulma ja laata pidama,
Jassu Hertsmann
Alaliselt elab Saatse külas (2019. aasta andmetel) küll vaid 66 inimest, aga külalisi on lähemalt ja kaugemalt, teiste seas paistsid silma Riigikogu liige Priit Sibul ja jalgpallikoondislane Frank Liivak, kes teenivad mõlemad leiba Tallinnas.

Päätnitsapäeva religioosset tausta ja Eesti noorte usuleigust arvesse võttes paistis kummaline, kui aktiivselt just noored üritusest osa võtsid. 23aastase Dorise sõnul on päätnitsapäev suguvõsa kokkutuleku eest.

„Pärast gümnaasiumi lähevad paljud küll laiali, aga päätnitsapäeval tullakse kindlasti kokku. See on traditsioon – keda pole ammu näinud, nähakse haual. Väga paljud mu sõbrad-tuttavad on siitkandist pärit.“

Helen Külvik lisas, et setosid lihtsalt on nii kasvatatud - päätnitsapäevale võetakse noored maast madalast kaasa ning see on elu loomulik osa.

„Sa ju ei küsiks lapselt, kas ta tahab kooli minna. Ta lihtsalt läheb!“

Setode kultuur ja kokkuhoidvus on silmapaistvalt tugevad, koroonakriis seda ei kõiguta.

SETODE PÜHA PAIK: Ikooni „Paraskeva Pjatnitsa lugu“ asupaik Saatse Püha Paraskeva kirik valmis 1801. aastal. Mõne aasta eest restaureeriti seda põhjalikult.
Jassu Hertsmann

PIIR KESET SETODE MAAD: eesti ja Vene setosid eraldab Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piir. Et Saatsesse jõudagi, tuleb läbida kilomeetripikkune Venemaa haldus­alasse kuuluv teelõik, kus peatumine on keelatud – Saatse saabas. Setomaa vallavanema sõnul ajalooline eraldatus setode läbisaamist ei sega: „Las poliitikud ajavad oma asja, me oleme ikkagi kõik sugulased.“
Jassu Hertsmann

KIRIKUISA PIKK PÄEV: Jumalateenistus peetud, kutsutakse papp kalmult-kalmule, et ta seda pühaveega pritsiks ja õnnistust jagaks. Kuna pererahva söögi- ja joogipoolisest on haudadel ebaviisakas keelduda - vähemasti pitsi ja sakummi pakub igaüks - on oht, et viimased armulised peavad õnnistust üpris kaua ootama.
Jassu Hertsmann

KIRIKU JUHT: Saatse kogudust juhib ülempreester Andreas Põld, saarlane. Kohalikud kirjeldavad kui ühest suust, et kirikuisa on hea jutuga mees, mõistab nalja.
Jassu Hertsmann

JUURTELE TRUU: Setomaa vallavanem Raul Kudre ei pane handsat käest ajakirjanikule intervjuudki andes
Jassu Hertsmann

LOOKAS PIDULAUD: Kaasa võetud söögipoolise hulgas leidub kiluvõileibu, täidetud mune, mitut sorti vorsti, sõira ja muud. Pidulaud võidakse katta kalmu ääres asuvale lauale või pinkidele, kuid tihti heidetakse linik otse hauakivi ette mullale. Kalmudel einestamine võib esmapilgul paista kummalisena, kuid Seto Instituudi giidi Helen Külviku sõnul oli komme soome-ugri rahvaste seas levinud, kuni tuli katoliiklus.
Jassu Hertsmann

HÕREDAM KUI TAVALISELT: Pealtnäha tihedast siginast-saginast hoolimata kinnitasid päätnitsa­päevalised, et sel aastal oli külalisi tavapäratult vähe.
Jassu Hertsmann

PÄÄTNITSA­PÄIVA PUULPÜHA ILUÕTAK: Päätnitsa­päevale eelnenud õhtul sai Värska talumuuseumi aias kuulda UNESCO vaimse kultuuri­pärandi hulka kuuluvat seto leelot. Pildil meeskoor Liinatsuraq.
Jassu Hertsmann