10. mail 2012 edastas riigikogu uurimiskomisjoni esimees Kalle Laanet riigiprokuratuurile materjalid, mis sisaldavad komisjoni hinnangul kuriteole viitavaid andmeid tähtajaliste elamislubade vahendamisel. Riigiprokuratuur alustas menetlust karistusseadustiku paragrahv 280 alusel, mis näeb ette kriminaalvastutuse ametiasutusele valeandmete esitamise eest, kui see on toime pandud ametliku dokumendi või muu hüve või tulu saamiseks.

Välismaalaste seaduse kohaselt peab elamisloa saamiseks olema tõendatud taotleja kontrolli all oleva vähemalt 63 900 euro investeerimine Eesti äritegevusse ning see, et ettevõtlus peab olema vajalik lähtudes riiklikust huvist Eesti majanduse arendamisel.

Materjalidest nähtub, et aadressile Kooli 1/3-1/14, Tallinn registreeritud äriühingute puhul, mille osanikud olid ettevõtluseks elamisloa saanud välismaalased, enamusel reaalne majandustegevus puudub. Samuti on materjalides püstitatud kahtlus, et finantsvahendeid ühe elamisloa saamiseks võib olla kasutatud korduvalt, ka teiste elamislubade saamiseks. Seega on olemas kahtlus, et seaduses nõutud investeeringuid ei ole tehtud ning elamislubade taotlemisel on seega esitatud valeandmeid.

Riigiprokuratuuri hinnangul on võimaliku kuriteo tuvastamiseks vajalik alustada kriminaalmenetlust. Riigiprokuratuur määras uurimisasutuseks kaitsepolitsei, kuna materjalidest nähtuvalt võib olla tegemist ühtselt organiseeritud tegevusega, mitte isoleeritud üksikjuhtumitega. Kaitsepolitseiameti menetluses on kuriteod, millega võib kaasneda oht riigi julgeolekule.

Elamislubade skandaal puhkes eelmisel aastal, kui “Pealtnägija” ja Eesti Ekspress paljastasid IRLi poliitikute Nikolai Stelmachi ja Indrek Raudse äri, millega võimaldati rohkem kui sajal Venemaa kodanikul saada Eesti elamisluba, kasutades selleks seaduses olevat võimalust saada elamisluba ettevõtluseks Eestis. “Pealtnägija” ja Ekspress kahtlustasid, et elamislubade saajad Eestis ettevõtlusega tegeleda ei kavatsenud, vaid peamiseks eesmärgiks oli Eesti elamisloa saamine.

Indrek Raudne ja Nikolai Stelmach lahkusid IRL-ist. Samuti lahkus Raudne riigikogu liikme kohalt, erakonna eestseisusest ja Tallinna piirkonna juhatusest. Stelmach lahkus Tallinna linnavolikogust, erakonna volikogust ja Eesti Raudtee nõukogust.