Foto: Andres Putting

Andres, esiteks ja kõige tähtsamaks: miks te tegelikult ikkagi tahate oma jalgpallikooli kinni panna? Praegu on teie koolis ju veel mitu lastegruppi, trennid käivad, asjad näivad sujuvat.

Peamine põhjus on usalduse kaotus töötajate vastu, kellel lasus juhtiv roll. Kuna ma ei saa ise kooli juhtida, ei ole see õigete inimeste puudumisel lihtsalt võimalik. Palju on juhtunud ning inimesed, kes oleks pidanud kooli huvid esmatähtsaks asetama, ei teinud seda. Lisaks sellele puudub koolidel lubatud tugi Eesti jalgpalliliidult, nagu olukord demonstreeris. See jätab kõik omakasule avatuks ega ole õiglane.

Millal ja miks hakkasite mõtlema klubi ühendamisele mõne suurema klubiga?

Mõte tekkis eelmise aasta lõpus ja tulenes praegu valitsevast raskest majanduslikust olukorrast. Soovisin laste jaoks paremaid väljundeid ja koostöö suure klubiga nagu Kalju oleks seda võimaldanud. 

Kas otsustasite kohe Nõmme Kalju kasuks või oli mõningaid variante veel?

Eelmisel suvel toimusid läbirääkimised FC Kotkasega, kahjuks aga ei ühtinud meie tulevikunägemused ning sellega asi ka piirdus. Arutasin kooli olukorda põgusalt ka Aivar Pohlakuga. Tema vastus oli, et kui sa kooli kinni paned, võtan lapsed üle, kui sa soovid. Ilmselgelt ei olnud see minu eesmärk. Rohkem ei ole mingeid läbirääkimisi sel teemal toimunud. 

Kaks Nõmme Kalju juhatuse liiget oli plaanis võtta Operi jalgpallikooli juhatusse, peale selle sõlmisite nendega 25 000-eurose konsultatsioonilepingu. Miks te otsustasite selle lepingu sõlmida?

Sest see oli meie tegevuskava. Minul oleks olnud Kaljule pakkuda oma kogemuste ning tutvuste näol nii mõndagi ja ajal, kui ma ei ole klubikohustustega seotud, oleksin saanud seda teha. Kavas oli teha koostööd erinevatel tasanditel, mitte vaid jalgpallikooli näol.

Kui treenerid Ralf Rogov ja Marko Pärnpuu poleks lahkunud, kas siis oleks kool teie hinnangul kestma jäänud?

Treenerid ei ole asendamatud, see ei olnud põhjus kooli sulgemiseks.

Lapsevanemad väidavad, et hoopis nemad keelitasid Ralf Rogovit lahkuma ja uue grupiga alustama. Kas teil on teistsugust informatsiooni?

Minul on tõendus e-kirja näol, mille Ralf Rogov lapsevanematele saatis. Selles kutsus ta lapsevanemaid üles Operi jalgpallikoolile lahkumisavaldust esitama ning palus neil kuutasud oma isiklikule kontole kanda. See pole vastuolus mitte ainult eetikaga, vaid ka Eesti vabariigi seadustega. Ka Eesti jalgpalliliit (EJL) on seda meili näinud ning otsustas sellele mitte reageerida.

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon võttis seisukoha, et laste lahkumine oli õiguspärane, sest oli algatatud klubide ühinemisprotsess, mis tähendanuks, et lapsed on vabad liituma teise klubiga.

Mina nägin EJL-i paragrahvi, milles on öeldud, et liikumisvabaduse õigus on juhul, kui toimub klubide ühinemine, mille tagajärjel üks klubi tegevuse lõpetab. Operi jalgpallikooli tegevuse lõpetamine ei olnud toonaste läbirääkimise käigus kunagi kõne all. Jalgpalliliidu väidete kohaselt ei ole klubidel seega lubatud koostöö üle läbirääkimisi pidada, sest see tooks kaasa otsekohese laste liikumisvabaduse. See ei ole loogiline. Lisaks olid laste ülemineku innustamise asjaolud ebaeetilised, nagu varem seletasin.

Mis te kavatsete edasi teha? Kas on võimalik, et muudate veel siiski kooli sulgemise suhtes meelt?

Ei, kaugjuhtimisel pole võimalik asju ajada. Soovin kõigile lastele parimat tulevikuks. Meie kasvandike seas on pärle ning loodan väga neist mõnda tulevikus Eesti koondist esindamas näha.Tähtsa otsuse taust

Kuidas sündis lõpetamisotsus?

- Jaanuarikuus teatas Andres Oper e-kirjas oma jalgpallikooli lastevanematele, et neil on kavas alustada koostööd Nõmme Kaljuga. Ta alustas juhatuse muutmist, vormistas uuteks juhatuse liikmeteks Kuno Tehva ja Tanel Aaviku Nõmme Kaljust ning sõlmis nendega lepingu, mis oleks toonud Operile eri konsultatsiooniteenuste osutamise eest sisse 25 000 eurot.

- Hiljem said lapsevanemad ka kirja, milles neile teatati, et on vaja vormistada lapse üleminek uude klubisse. Osa lapsevanemaid polnud üleminekuga nõus ja lõid koos treener Ralf Rogoviga Operi jalgpallikoolist lahku.

- Seepeale jäi katki ka Nõmme Kaljuga ühinemise plaan. Oper otsustas jätkata kooliga vanaviisi, ülalnimetatud otsused ja lepingud ei jõustunud. Oper otsustas pöörduda jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni, väites, et treener Ralf Rogov meelitas lapsi teise klubisse, rikkudes seega EJL-i kehtestatud mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivat korda.

- Jalgpalliliit vastas Operile, et kahe klubi ühinemisprotsessi ajal on mängijatel õigus vabalt valida uus klubi, mis tähendab, et noormängijad olid Rogovi uue klubiga liitudes vabad.

- 2. aprillil otsustas Oper jalgpallikooli sulgeda.