MEIE TULEME KAPIST VÄLJA: Loomataltsutaja Rolf ja tema pikaaegne elukaaslane Murra.

Kranaat avaldab Eesti loomasõprade pöördumise riigi võtmeisikute poole, antud isikute vastused ja prominentide kommentaarid.

Justiitsminister Rein Lang, sotsiaalminister Jaak Aab, põllumajandusminister Ester Tuiksoo, õiguskantsler Allar Jõks, Riigikogu õiguskomisjoni esimees Väino Linde, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu

PÖÖRDUMINE

Meie soov on, et riik tunnistaks ka inimesest ja loomast koosnevat perekonda kui ühte võimalikku kooseluvormi ning et seaduse abil reguleeritaks partnerite õigused ja kohustused.

Inimesel ja loomal peaks olema võimalik seaduslikult abielluda

Kui peremees abiellub oma koeraga (või perenaine oma kassiga), siis paneks selline seadus talle kohustuse oma abikaasat toita ja temaga väljas käia, kuna lemmikloomast partner ei pruugi nende tegevustega ise hakkama saada. Koera kohustuste hulka kuuluks aga partneri ja tema vara kaitse (kass püüaks hiiri, hamster koguks toiduvarusid, papagoi oleks kohustatud oma abikaasaga rääkima jne).

Seaduslik abielu annaks loomale võimaluse pärida oma inimabikaasa vara, praegused inimese ja looma partnerlusseadused seda ei võimalda. Samuti võimaldaks abielu loomal ja inimesel reisil olles ühes hotellitoas ööbida. Nagu teame, kehtivad paljudes islamiriikides vallaliste kohta väga karmid reeglid.

Mis puutub abielu registreerimisse, siis siin peaks ka inimesel ja loomal olema võimalik valida nii kirikliku kui ilmaliku laulatuse vahel. Loomulikult peab loomast pruut või peigmees kirikusse sisenedes puhas olema, tema partner võtab endale vastutuse oma lemmiku jäätmete eest. Linnud ja kalad, kes võivad kirikus rahutuks muutuda, laulatatakse puuris või akvaariumis. Vastuseks kirikuõpetaja küsimusele "Kas sina, Pontu, võtad selle naise (või mehe) oma armastatud abikaasaks, lubad teda austada ja armastada?", võiksid koer ja kass nõusolevalt häälitseda, tummade loomade (näiteks kuldkala) puhul võiks aga lähtuda vanasõnast, et vaikimine on nõusolek.

Looma ja inimese vahelise ilmaliku abielu registreerimine toimuks perekonnaseisuametis, nagu tavaliselt. Loomade puhul, keda on raske ametiasutusse transportida (lehmad, vaalad, hülged), saab kasutada praegugi seadusega lubatud ametniku kojukutsumise teenust.

Inimesel ja loomal peaks olema õigus lapsendamisele

Perekond ei koosne ainult abielupaarist, perekonna loomulikuks koostisosaks on ka lapsed. Kuna inimene ja loom ei ole tavaliselt võimelised lapsi saama, peab neile andma lapsendamisvõimaluse. Mis võiks üksildase ja armastusest ilma jäetud lastekodulapse jaoks parem olla kui armastav isa ja jumaldav koer? Või hellitav ema ja kallistav kõuts? Pealegi suudab üks kohusetundlik koer last hoopis paremini hoida ja hooldada kui narkomaanist või joodikust ema. Oleme veendunud, et loomade ja inimeste sõprus võiks demokraatlikus ühiskonnas täiesti vabalt ka armastuseks areneda ning leida väljundi abiellumis- ja lapsendamisvõimaluses.

Lapse eest vastutavad loomulikult mõlemad vanemad. Kui peremees käib tööl, vastutab lapse hoidmise eest loom. Kui tööl käivad mõlemad vanemad (näiteks koer valvekoeraks, küülik tsirkuseartistiks (mustkunstniku rekvisiit) jne, siis võtab selline paar lapsehoidja, nagu traditsiooniline perekondki. Ja mis puutub väitesse, et niisuguse paari puhul muutub ka laps loomaks, siis ükski välismaal tehtud uuring seda ei kinnita.

Kokkuvõttes oleme kindlad, et peresuhte seadustamine annaks ka looma ja inimese liidule sotsiaalsed ja majanduslikud garantiid. Teeme ettepaneku jätta perekonnaseaduse eelnõust välja säte, mis ei lase looma ja inimese partnerlust registreerida. Leiame, et see säte on põhiseadusega vastuolus ja suurendab ebavõrdsust, sallimatust ning diskrimineerimist Eesti ühiskonnas.

Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus

Eesti Kennelliit

Eesti Tõukasside Aretamise Ühing

Põllumajandusloomade Selts

OÜ Loomade Farm

Vastab põllumajandusminister Ester Tuiksoo:
"Põllumajandusministrina tervitan ma inimeste ja koduloomade senisest tihedamat lõimumist. Tänapäeva Eestist on ju teada mitmeid juhtumeid, mil inimene kohtleb looma kui madalama sordi olevust või orja. Võtkem või lehm, kes saab iga päev lüpsta, aga pulli (ehk meest) ainult korra aastas. Seaduslik abielu annaks lehmale õiguse piimaandmisest keelduda, kui tema inimabikaasa omapoolseid kohustusi ei täida. Muidugi tuleks siinkohal mõelda ka sellele, et paljudel talumeestel on rohkem loomi kui üks. Võib-olla peaks islamiriikide eeskujul andma inimesele õiguse abielluda kuni nelja lehma, lamba või seaga?"

Vastab Riigikogu õiguskomisjoni esimees Väino Linde:
"Looma ja inimese abielu seadustamine kukub Riigikogus ilmselt läbi, kuna praegune koosseis ei ole selleks valmis. Statistika põhjal omab lemmikloomi ainult 36% Riigikogu liikmetest, samuti näitab statistika, et 6% vihkab oma lemmiklooma, 18% on tema suhtes aga ükskõikne. Nii et puhtalt isiklikule sümpaatiale tuginedes, ma kardan küll, et see seadus jääb vastu võtmata."

Kommenteerib Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal:
"Olles aastaid loomadega töötanud, võin ma kinnitada, et inimesel ei saa olla paremat sõpra – ja miks mitte ka abiksaasat – kui armastav loom. Loomaaias olen ma küll ja küll näinud, kuidas armastus tekib juba esimesest silmapilgust, puurivarbade vahelt. Paljud inimesed käivad loomaaias korduvalt, külastavad samu loomi ning üritavad neid keelule vaatamata toita ja silitada. Inimesena saan ma sellisest kiindumusest loomulikult aru, kuid loomaaia direktorina olen sunnitud meie sisekorraeeskirja järgima. Veel tahaksin ma inimesi hoiatada abielu eest mõne eksootilise loomaga, näiteks krokodilli, elevandi või kaameliga. Kurameerimise ajal tuleks kindlaks teha, et teie iseloomud sobivad, et teil on loomaga ühised huvid ja sarnased väärtushinnangud, siis jäävad ära hilisemad valusad pettumused."

Kommenteerib tele- ja raadioajakirjanik Romi Hasa:
"Mina sain oma armiku, koera nimega Saba, varjupaigast. Võib-olla arenes meie tutvus liiga kiiresti kooseluks, ei tea. Igal juhul muutus Saba kiiresti haiglaslikult armukadedaks, ründas kõiki, kes mind külastasid, ei lasknud mul üksi väljas käia… Avameelsetest jutuajamistest polnud kasu, kui üritasin teda endast eemal hoida, siis näris ta läbi kõik ketid, lõhkus akna… Lõpuks olin sunnitud ta magama panema, midagi muud ei jäänud üle… Muidugi, kui oleksime seaduslikult abielus olnud, poleks nii drastilist sammu vaja läinud, oleksime lihtsalt lahutanud. Nii et looma elule ja tervisele on abielu kindlasti parem. Nüüd on mul uus armastus, suur karvane Petteri. Loodan, et teda ei ole vaja magama panna, et meil läheb paremini…"