Google Maps

Kaitsepolitsei (kapo)Asukoht: Tallinn, Toompuistee 3.

Peadirektor: Raivo Aeg (50).

Põhieesmärk: Eesti julgeolek ja põhiseadusliku korra püsimine, riigikaitseks ja julgeolekupoliitika kujundamiseks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine.

Ülesanded: vastuluure ja riigi julgeolekut ohustavate kuritegude uurimine. Muu hulgas uuritakse ja ennetatakse selliseid kuritegusid nagu riigi vägivaldne kukutamine, terrorism, korruptsioon, inimsusevastased kuriteod, genotsiid, agressioon, sõjapropaganda, keelatud relvade tootmine ja levitamine, piraatlus, õhusõiduki kaaperdamine, lõhkeseadeldisega tapmine, vaenu õhutamine, riigireetmine, salakuulamine, äärmuslaste tõkestamine.

Töötajate arv: riigisaladus.

Mõjuvõim: koostab riigi juhtkonnale ohuhinnanguid, hoiab silma peal riigisaladuste kaitsel.

Edulugu: Vene spioonide Herman Simmi ja Aleksei Dresseni tabamine ning Liibanoni pantvangide vabastamine. Notšnoi Dozori ja teiste sarnaste šovinismi kalduvate äärmuslaste ohjamine.

Häbilugu: kapo komissar Indrek Põder mõisteti süüdi korruptsioonis.

Iseloomulikku: Ameerika FBI väike koopia, annab igal aastal välja põnevat lugemist kapo aastaraamatu kujul. Viimasel ajal torkinud teravalt Tallinna linnavalitsuse kõrgeid ametnikke.

TeabeametAsukoht: Tallinn, Rahumäe tee 4b.

Peadirektor: Rainer Saks (45).

Põhieesmärk: sama mis kaitsepolitseil, kuid erinevalt kapost on tegevus suunatud välisluurele.

Ülesanded: välisriike või muid välismaised tegureid puudutava teabe kogumine ja töötlemine. Vastuluure Eesti välisesinduste kaitseks, samuti välisteenistujate (sh missioonil olevate kaitseväelaste), koostööle kaasatud isikute ja valduste kaitseks. Elektroonilise teabe kaitse eriside korraldamine ja kontroll.

Töötajate arv: riigisaladus.

Mõjuvõim: koostab riigi juhtkonnale ohuhinnanguid, hoiab silma peal riigisaladuste kaitsel.

Edulugu: Vene spiooni Herman Simmi tabamine ja Liibanoni pantvangide vabastamine. Ohuhinnangute loomine NATO Eesti kaitseplaani tarvis.

Iseloomulikku: Eesti ilmselt kõige lakoonilisema veebilehega asutus. Teeb julgeolekukontrolli teiste hulgas Eesti prokuröridele.

Kaitseväe luureosakond J2 ja LuurepataljonAsukoht: Tallinn, Juhkentali 58.

Juht: kolonelleitnant Kaupo Rosin (35).

Põhieesmärk: olla kaitseväe „kõrvad ja silmad“, koguda ja töödelda infot sõjaliste ülesannete täitmiseks.

Ülesanded: signaalluure väljaspool Eestit asuvates sidevõrkudes, maa- ja merepinna ning loata riiki sisenevate objektide jälgimine. Koostöö teiste NATO riikide luuretega ning salajase info kaitsmine kaitseväes ja kaitseliidus. Eesti missiooniüksuste toetamine, vastase sidevõrgu ründamine sõja ajal.

Töötajate arv: riigisaladus.

Mõjuvõim: teavitab kaitseväe juhatajat ja kaitseministrit julgeolekuolukorrast.

Edulugu: kõrge hinnang NATO luurekogukonnas endise Nõukogude Liidu ja praeguse Vene Föderatsiooni eksperdina.