Foto: Andres Putting

Mida sa selle üritusega saavutada tahad?

Asja laiem eesmärk on võidelda inimõiguste eest Venemaal. Ma kirjutasin ka ametliku kirja Vene võimudele, milles avaldan nördimust selle üle, mil moel üks riik oma kodanikega käitub — lühidalt, represseerib — ja nõuan inimõiguste põhiprintsiipide järgimist.

See on selline situatsioon, et kui Venemaa soovib suhelda riikidega, kus austatakse sõnavabadust ja inimõigusi, aga ise ei kavatsegi seda teha, siis on täiesti selge, et järgneb reaktsioon.

Kes sel üritusel esinevad ja osalevad?

1. aprillil kell 21 algab Von Krahlis tasuta toetuskontsert, kus esinevad Vaiko Eplik ja Eliit, Peeter Volkonski ja Propeller ning Sofia Joons.

Moskvast tuleb kohale Vene teisitimõtleja Artjom Troitski. (Loe Ekspressi intervjuud Troitskiga 8 aastat tagasi)

Kes on ansambel Pussy Riots ja miks on vaja seda asja nii kõrgel tasemel ette võtta?

Tegemist on täiesti tavalise ansambliga, kes on julgenud avaldada oma meelsust keskvõimu vastu tänasel Venemaal. Ülevenemaaliselt tuntuks said nad Putini-vastaste laulude ja häppeningidega. Putini režiim arreteeris grupi liikmed, kelle seas on muuseas noored emad, ja neid ähvardab seitsmeaastane vanglakaristus. Seega, tegemist on tüüpiliste meelsusvangidega ja eheda näitega, kuidas juba rohujuure tasandil surutakse maha igasugune teisitimõtlemine.

Miks just Pussy Riots? Neid näiteid on ju Venemaal veelgi? Miks sa Hodorkovski eest ei võitle?

Kusagilt peab ju pihta hakkama. Ja antud kaasus on tekitanud paksu viha kogu Euroopas. Eks muidugi arreteeritakse Venemaal kogu aeg, aga see juhtum pääses esile viimaste valimistega.

Paralleele võib ju tõmmata, aga selle bändi liikmete näol on tegemist täiesti tavaliste inimestega, mitte mingite endiste või tulevaste oligarhidega. Sealjuures on nende protestivorm puhta kunstina tõlgendatav.

Nii et kunstnikud pannakse vangi?

Vangi pannakse julged inimesed, ka siis, kui nad on vaesed. Ja vaadake, me peame aru saama sellest, et kui Lääs laseb Venemaal ilma ühegi reaktsioonita oma kodanikke vägistada, ei ole meil midagi normaalset oodata neilt ka välissuhtluses.

Kuidas on sinu arvates võimalik Venemaaga suhelda?

Suhtlust Venemaaga ei ole võimalik välistada. Küll aga on võimalik seda suunata. Diplomaatia ajalugu näitab, et suhtluseks on vaja kahte osapoolt ja võrdseid aluseid. Venemaal on komme olla osapool suure algustähega, kes ei aktsepteeri teiste väärtushinnanguid. Samas olen veendunud, et ilma läänepoolse survete oleks arreteeritute hulk palju suurem — mingil moel on nad sunnitud sellega siiski arvestama.

Kuuldavasti on teisitimõtleja Troitski inspireerinud isegi meie presidendi Toomas Hendrik Ilvest?

Troitski on inspireerinud palju normaalseid inimesi. Artjom on Vene ühiskonnas väga aktiivne ja mõjukas inimene. Näiteks seisis ta Himki metsa eest võitlejate esirinnas. See on selline seltskond, kuhu kuulub DDT solist Juri Sevtšuk ja rõhuv enamus vene intelligentsist. Toomas Hendrik Ilves loodab ka kohtuda Artjomiga ning tuleb minu teada ilmselt ka kontserdile.