www.mil.ee

Tegemist on eriüksusega, mis peab suutma tegutseda pikka aega iseseisvalt vaenlase tagalas.

Kandidaadilt ei eeldata ainult ülihead füüsilist vormi, vaid kõrget intelligentsi ja raudset psüühikat. Muu hulgas peab katsetel taluma unepuudust ja nälga, sukelduma maskita 4,5 meetri sügavusele ja jooksma kaks miili alla 13:49.

Samuti peavad kandidaadid vastama riigisaladuse kõrgemate astmete juurdepääsu taotlemise nõuetele. Eesti Päevalehe andmetel olid juulis toimunud katsetel osalejad nõnda vaikima vannutatud, et ei teadnud isegi üksteise nimesid.

Ilmselgelt pole seni sõelale jäänute hulgas piisavalt potentsiaalseid rambosid, sest kui varem oli kaitsevägi valmis möönma ainult fakti, et eriüksus on loomisel, siis nüüd reklaamitakse seda avalikult kaitseväe kodulehel.

Samuti loobuti nõudest, et kandidaadil peab olema vähemalt kolmeaastane kaitseväe kogemus. Uusi avaldusi oodatakse 7. septembriks ja kandidaadid valitakse välja 14päevaste katsete käigus ajavahemikul 21. septembrist 4. oktoobrini.