Kahtlustuste kohaselt lõi linnapea mitmetele ettevõtetele soodustingimusi ja eeliseid Kohtla-Järve linnavalitsuse korraldatud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde ning teenuste riigihangete konkurssidel, tagades neile seeläbi riigihangete võidu. Vastutasuna sai ta omakorda ettevõtjatelt varalisi soodustusi tasuta osutatud ehitus- ja remonttööde näol.

Töid sellel objektil on teostanud AS N & V ing osaühing Sicford. Mõlema ettevõtte omanikud on samuti kahtlustatavad pistise andmises, vastavalt Nikolai Ossipenko ja Rinat Hamidullin.

Prokurör ütles Ekspressile, et linnapea korterist leiti läbiotsimisel 300 000 krooni sularaha.