Sõjapäevil Soomes: Aleks Kurgvel Soome armee kaptenina Saksa sõjaväeluure Abwehri teenistuses. (Eesti Sõjamuuseum)
Päev enne Tallinna langemist Nõukogude vägede kätte, 21. septembri hommikul 1944 sõitis üks haptmanni aukraadiga Eesti ohvitser salajast eriülesannet täitma. Sihtpunkt oli Mõisaküla, kus asus armeegrupi Narva ülemjuhataja kindral Anton Grasser. Ohvitser kauples temalt välja kirjaliku tõendi, et Tallinna elektrijaama ja veevärki ei õhitaks. Osavalt laiendas ta kindrali käsu mitme teisegi objekti peale Tallinnas. See hauptmann oli kapten Aleks Kurgvel, keda peeti Eesti Vabariigi üheks võimekamaks luureohvitseriks. Teda hindasid ja tema teeneid vajasid Saksa sõjaväeluure Abwehr ning hiljem ka USA sõjaväeluure. Kasulikuks osutus ta soomlastelegi.
Avalehele
17 Kommentaari