Lõuna ringkonnaprokuröri Aro Siinmaa taotlusel ja kannatanu eraelu kaitseks kuulutati kohtuistung kinniseks.

Robert Pohlakut süüdistatakse omavolis, vägistamise katses, ähvardamises ning rahu ja avaliku korra raskes rikkumises vägivallaga.
Kalle Pohlakut süüdistatakse omavolis ja vägistamise katses.
Urmas Munit süüdistatakse omavolis ja kehalises väärkohtlemises.

Süüdistuse kohaselt nõudsid R. Pohlak ja Muni 33-aastaselt mehelt ähvardades ja vägivalda kasutades erinevate võlgnevustega seonduvalt raha summas kokku üle 600 000 krooni. Ühel korral liitus vägivallatsejatega ka K. Pohlak. Muuhulgas kasutati nõudmiste põhistamiseks seksuaalse sisuga alandusi ja sundi. Lisaks sellele süüdistatakse R. Pohlakut avaliku korra raskes rikkumises, mis seisnes selles, et eelmise aasta märtsis lõi ta Jõgeva vallas asuva baari lähedal ilma igasuguse põhjuse ja eelneva selgituseta tundmatut meeskodanikku, tekitades viimasele füüsilist valu. Samuti hõlmab R. Pohlaku süüdistus töökaaslase ähvardamist tervisekahjustuse tekitamisega.

Süüdistuse kohaselt pandi kuriteod toime alates 2009. aasta kevadest kuni 2010. aasta kevadeni.

Allikas: Tartu kohtumaja