Facebooki ja teiste sotsiaalmeediakeskkondade üle arutlemine tuleb jagada kaheks osaks. Esiteks: mida võib nende abil mingi kuri jõud saavutada? Teiseks: mida ühismeedia ise teeb?

Alustame esimesest.

Rõõmupäevad, kui sotsiaalmeedia abist „headele“, „valgetele“ või „rohujuure tasandil“ tegutsevatele jõududele kiidulaulu lauldi, on läbi saanud.

« Avalehele 6 Kommentaari