Caleb Oquendo/Pexels

Alberti ema leiab seevastu, et antud olukorras on tema poeg pigem kannatajaks. Järgneb lühiintervjuu emaga.

Kirjeldage palun oma poega.


Tegemist on koolipoolse norimisega! Minu poeg on rõõmsameelne, optimistlik ja avatud suhtlemisega. Tegelikult on seal klassis probleemseid lapsi neli. Minu poeg on kõigest üks neist.

Ometi tekivad teie pojal pidevalt vägivaldsed konfliktid nii kaasõpilaste kui õpetajatega. Kuidas need teie arvates alguse saavad?


Teinekord on juhtunud lihtsalt nii, et keegi teine alustab, aga süüdi jääb minu poeg. Öelda, et minu lapsel on mingid probleemid viha taltsutamisega, on moonutatud fakt.

Ometi on ta ju saatnud klassijuhataja põlveoperatsioonile ja annab pidevalt kaaslastele kere peale?


Mina võin öelda, et kodus tal selliseid probleeme ei ole. Peretuttavatega samuti mitte. Trennis on küll konflikte, kuid mitte midagi tõsist. Tegelikult algas asi lasteaiast. Seal oli tal ka paar tõsisemat juhust. Ei tahtnud ühele kasvatajale alluda. Aga sellest on tegelikult nii palju aega möödas, ma täpselt ei mäleta, mis juhtus.

Leiate endiselt, et Albert peaks käima tavaklassis?


Jah. Oleme käinud ka psühholoogide juures. Nemadki soovitavad, et Albert tavaklassis käiks. Mitte ükski ekspert ei ole öelnud, et ta ilmtingimata mingit muud moodi õppima peaks.

Kas nad soovitavad Albertil tava­klassis käia või ütlevad, et tava­klassis jätkamine pole tingimata välistatud?


Ütleme nii, et öeldakse, et tingimata ei ole põhjust tavaklassist lahkumiseks.

Milliseid põhjendusi nad selleks toovad ja mille pärast arvate teie, et Albertile on praegune õppeformaat parim?


Niimoodi vabalt tõlgendades öeldakse, et see sotsiaalne keskkond on talle kasulik. Mina arvan, et eraldi õpe võib takistada seda, kui hästi ja mida ta õpib. Aga on üks asi, mis ma tahaksin, et kindlasti artiklisse sisse läheks. See on see, et kui kõik lapsevanemad panustaksid oma lastesse sama palju aega kui võimu ja raha tagaajamisse, siis oleks koolikiusamist oluliselt vähem. Lapsi tuleb kasvatada ise, mitte maksta lapsehoidjatele!