Praegu on Rainer Vakra tähtis poliitik. Sotsiaaldemokraatliku partei juhatuse liige. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees. Juba aastaid esineb ta mõjuka keskkonna­spetsialistina ja tema eriliseks huvialaks on just prügi- ning pakendimajandus. Riigikogu valimistel on ta sotside esinumber Nõmmel ja Mustamäel. „Eesmärk on saada keskkonnaministriks,“ ütleb Vakra ise Ekspressile.

Vakra kampaanialehel on tema tunnuslauseks „Sihikindel, sportlik ja hooliv keskkonnasõber“. Heinz Valk ütleb sealsamas tema kohta: „Rainer Vakra trumbiks on tema tublide tegude mõjul tekkinud asjaliku ja sõnapidava mehe maine. [---] Pääseks temasuguseid mehi riigikogusse rohkem!“ Vakrat hindab ka Marju Lauristin: „Rainer Vakra on julge, sõnakas ja demokraatlik juht, kes kuulab tähelepanelikult inimesi ning arvestab nendega otsuste langetamisel.“

Tema 2002. aastal Tallinna ülikoolis kaitstud ülikooli lõputöö on aga räme plagiaat, kus on üks-ühele kopeeritud kümnete lehekülgede kaupa SEI raportit. 

See pole ümberjutustus, liiga rohke tsiteerimine ega liiga vähene viitamine. Ilmselgelt on tegu arvutis tehtud copy-paste-tööga. sama tekst, samad pealkirjad, sama liigendus, samad alapealkirjad, samad allajoonimised, samad esiletõsted, samad teksti sisse põimitud graafikud, isegi kirja- ja tähevead on samad.

Avalehele
261 Kommentaari
Loe veel: