Eesti teadlased eesotsas Ago Rinke-ni, Andrus Tasa, Olev Mati ja Uno Mäeoruga asutasid ettevõtte 2006. aastal. TBD-Biodiscovery arendusjuht, keemik Olga Tšubrik ütleb, et alguses puudusid teadmised ravimiarendu-sest. Aga "julge hundi rind on rasvane". Tänaseks on ettevõte kasvanud arvestatavaks tegijaks.
Kõrgtehnoloogilisemat tootmist kui siin on Eesti oludes keeruline ette kujutada. TBD-Biodiscovery tegeleb ravimainete arendamise ja tootmisega, tootmistehnoloogiate timmimise, tellimussünteesi, keemilise analüüsi ja muude peensustega.
Siiani on ettevõttes olnud suurem kaal tellimustööl maailma farmaatsia-kompaniidele - firma tooteportfellis on üle 30 toimeaine, sealhulgas ambrubit-siin (kopsuvähiravim), antasoliin (põletikuvastane aine) ja lutsiferiin (kasutatakse vähidiagnostikas).
Tšubrik selgitab, et uue ravimi turule toomine maksab umbes miljard eurot (ja tableti tootmishind võib olla sellest vaid 1-5 protsenti). Ravimiarendus on
aastatepikkune kulukas teekond, mille ühes etapis on farmaatsiafirma välja valinud ravimikandidaadi ning otsib, kes ja kuidas seda toodaks. Sellel hetkel saabki TBD-Biodiscovery olla abiks, aidates luua tootmistehnoloogia või tootes toimeainet ise.


Tartlastel on ainsana Eestis keemilise sünteesi abil ravimite toimeainete tootmiseks vajalik sertifikaat.
Firma värskelt valminud tootmistsehhis saab toota vähivastaste ravimite toimeaineid koguses mõni kilogramm aastas (hinnaga mitusada eurot gramm). Rohkem polegi sageli vaja, sest paarist kilogrammist maailmaturule piisab.
Tartu laborist läheb kaup välja tahkes olekus ning rändab lõviosas laia maailma: keskmise suurusega farmaatsia-, keemia- ja biotehnoloogiafirmadele Iisraelis, Soomes, Saksamaal, Lätis, Venemaal, USAs jm. Toodetakse nii toimeaineid kui ka nn tabletimassi, kus toimeainetele on muid aineid juurde segatud. Tabletimas-sist saab tellija pressida tabletid - Eesti firma sellega ei tegele.
TBD-Discovery eeliseks selles konkurentsitihedas ärivaldkonnas on hea kvaliteet ja paindlikkus. Tegemist on üsna lojaalsete ärisidemetega ettevõt-lussektoriga.
Edaspidi tahetakse Tšubriku sõnul Tartus järjest enam panustada täiesti uute toimeainete arendamisse, liikudes nii sammu edasi väärtuslikuma toodangu poole.
Konkreetsemalt on plaan keskenduda nn antikeha-konjugaatidele - uue põlvkonna vähivastastele ainetele, millel on patsientidele märksa vähem kõrvalmõjusid kui praegu laiemalt kasutataval keemial. Juba on käed löödud ühe partneriga Šveitsist, kes asub kontrollima Eesti päritolu ainete mõju vähi-rakkudele.
TBD-Biodiscovery töötajate hulgas on üle kümne teadusdoktori. Sellele vaatamata ei keskenduta mitte teadusele, vaid ärile. Kuid see pole Tšubriku sõnul sugugi "tavaline", vaid "missiooniga äri". "Kogu aeg hingab see teadmine meil kuklas," ütleb ta.