1. Paarkümmend aastat tagasi loodeti uurivat kriminaalkohtumenetlust võistlevaga asendades luua kohtu, prokuratuuri ja kaitsja vahele selge tööjaotus. Ning ütleme otse: tekitada ka suurem distants kohtu ja prokuratuuri vahele. Sellest aspektist on reform olnud edukas. Rollid on paigas ja igaüks teab, milline on tema vastutus.

2. Kuulumata küll Eesti võistleva kriminaalmenetluse loojate hulka, olin selle saabudes võrdlemisi optimistlik. Elu on aga näidanud, et kõik ei ole päris nii ilus, nagu paberil paistab.3. Et võistleva menetluse plussid maksvusele pääseksid, on vaja kriitilist massi kaitsjaid ja prokuröre, kes ujuksid selles menetluses nagu kalad vees. Neid pole aga Eestis seniajani kuigi palju.


Avalehele
13 Kommentaari
Loe veel: