Uus ringhäälingumaja peaks tulema väljapaistva arhitektuuriga, loomingulist tegevust soodustava interjööriga, madala energiakasutusega, suure mürapidavusega, kaasaegse meedia tootmisprotsessi eripäradega arvestav,  rahvusringhäälingu ruumivajadusele vastav ning sobima ümbritseva maastiku ja arhitektuuriga.

Uue ringhäälingumaja 23934 m2 krunt asub aadressil Tuisu 21, Kristiine linnaosas, umbes 4,5 km kaugusel kesklinnast ning ca 5 km kaugusel Ülemiste lennujaamast. Lähiümbruse suuremad hoonemahud jäävad Tammsaare tee, Rahumäe tee ja Pärnu maantee äärde.

Arhitektide liidu hinnangul vajab Ringhäälingumaja pretendeerimist eestlaste eneseteadvuse üheks nurgakiviks vajab Ringhäälingumaja peahoone esiletõusmiseks silmapaistvat esinduslikku mahtu. Hoone põhimaht peab arvestama lähipiirkonna hoonestuse kõrgusega ja ei tohi ületada 30m maapinnast, väiksemad hooneosad võivad ulatuda kuni 45m maapinnast. Krundil tuleb näha ette parkimisvõimalused vähemalt 550 autole.

Konkursi tingimuste kohaselt peab ideelahendus peab lähtuma säästva arengu põhimõtetest, soovitavalt tuleb planeerida hoone küttesüsteem osaliselt maaküttele, immutada sadeveed võimalikult suurel määral krundi pinda ja kasutada haljastatud katuseid.

 

Võidutöö alusel algatatakse kinnistu detailplaneering ja jätkatakse hoonetekompleksi ning lähiümbruse projekteerimist.

Ideekonkursi autasudeks ja ergutuspreemiateks on kokku ette nähtud 810 000 Eesti krooni. Esimene autasu 300 000 Eesti krooni, teine autasu 200 000 Eesti krooni, kolmas autasu 150 000 Eesti krooni ning kaks ergutuspreemiat kumbki 80 000 Eesti krooni. Kui vastavaid ideelahendusi on kaheksa või vähem, on komisjoni kohalviibivate liikmete konsensusliku otusega võimalik autasude ja ergutuspreemiate osaline ärajätmine või suuruse muutmine. Esimest autasu ei või ära jätta ega vähendada. Komisjon teeb otsused kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega.

Võistluse hindamiskomisjoni esimees on Ainar Ruussaar (ETV juhatuse esimees) ning liikmed Ainar Sepp (ETV juhatuse liige), Margus Allikmaa (ER juhatuse esimees), Joel Sarv (ER juhatuse liige), Arvo Rikkinen (Tallinna Linnaplaneerimisamet, detailplaneeringute teenistuse direktor), Villem Tomiste (arhitekt EAL), Toomas Rein (arhitekt EAL), Ado Eigi  (arhitekt EAL), Ignar Fjuk (arhitekt EAL). Hindamiskomisjoni varuliige on Toomas Tammis (EAL).

Ideelahenduste esitamise tähtaeg on 2.07.2007 kell 16.00. Ideelahendused avatakse 3.07.2007 kell 10.00.