Kinnipeetava Artemi vabastamisel leidsid vanglaametnikud tema isiklike asjade seast pappkarpi pakituna tuvi. Tuvil oli jalg murtud ning samuti oli tuvil seljas ranitsataoline kotike.

Kuna ametnikel tekkis kahtlus, et tuvi abil soovitakse hakata vanglasse narkoaineid toimetama, võeti koheselt jälgimise alla ka vangla lähedale pargitud sõidukid. Üks vangla sissesõidu teel olnud auto äratas ametnikes kahtlust ning seda kontrolliti. Selgus, et autos viibisid Nikolai ning eelmisel aastal Murru vanglast vabanenud Oleg, kes kontrollimise käigus üritas ära joosta, kuid peeti sealsamas vanglaametnike poolt kinni.

Juhi kõrvalistuja uksesahtlist leiti ümbrik, milles oli kilekotike fooliumisse mähitud kahtlase ainega. Sündmusest teavitati kohe Põhja Politseiprefektuuri narkokuritegude talitust ning kesklinna politseiosakonda. Aine ja isikud anti üle kohalesaabunud politseipatrullile.

Ekspertiisi tulemusena selgus, et leitud aine näol oli tegemist kanepiga. Isikute suhtes alustati väärteoasi asjaolude väljaselgitamiseks.

Artemi kandis Tallinna Vanglas karistust narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest.

Vanglasse üritatakse keelatuid esemeid toimetada põhiliselt omaste abil kokkusaamiste ajal, narkoainet ka kirjaümbrikes ning ülevisetega. Enim levinud narkootikumideks, mida vanglasse üritatakse toimetada, on fentanüül ehk „valge hiinlane", kanep ja amfetamiin.