Eemalt kõrge posti otsa asetatud tünni meenutav Valerija on püsti aetud Narva kindluse vastas, Ivangorodi linnuse külje all. Et jõgi on selle koha peal kitsas, paistab luurejaam hästi kätte. Venekeelsetelt sõjatehnika saitidelt üsna hõlpsasti leitav Valerija tehniline iseloomustus ütleb, et too võimaldab jälgida õhusõidukeid (kuid ka muid sõiduvahendeid) nende pardaelektroonika kiiratava elektromagnetkiirguse põhjal. Igasugune raadiovastuvõtja, arvuti või mis tahes muu elektroonikaseade kiirgab, küll väga nõrgalt, aga ikkagi kiirgab. Ja just seda väga nõrka kiirgust venelased jõe kaldal kinni püüavadki.

Kinnipüütud signaalide põhjal saab kindlaks teha enam-vähem kõike, mida vastase (sõja)tehnika kohta teada tahetakse. Ka GSM-võrgus toimuvat infovahetust on Valerija teoreetiliselt võimeline jälgima.

Ivangorodi linnuse kõrval paikneb Vene armee sõjaväeosa number 32229. Väike väeosa, mis ometigi pälvis Vene meedia üldise tähelepanu, kui seal üht ajateenijat julmalt peksti ning “Sõdurite Ema” organisatsioon selle peale lärmi lõi. Internetis leidub teisigi viiteid väeosa nr 32229 kohta: nimelt olevat tegu Venemaa sõjaväeluure keskasutuse GRU eriteenistuse OSNAZi üksusega. Selle ülesanne ongi raadio- ning raadiotehniline luure: vastase side pealtkuulamine, salvestamine, info töötlemine jms. Suurel osal väeosa teenistusse kutsutud ajateenijatest on kas tehniline või võõrkeelte-alane kõrgharidus. Pole põhjust kahelda, et Ivangorodi väeosas leidub ka suurepäraseid eesti keele spetsialiste.