Eestis tegutseb umbes 10 000 ehitusettevõtet, kellest 90% on vähem kui kümne töötajaga mikroettevõtted. 2016. aastal töötas tööjõu-uuringu kohaselt ehitussektoris kokku 57 900 inimest ja ettevõtlusstatistika andmetel 39 700 inimest (kiirhinnang).

Mitteeluhoonete ehitamine suurenes

Peamiselt siseturul tegutseva ehitussektori olukord sõltub Eesti majanduse üldisest seisundist ja reageerib selle muutustele viitajaga. Majanduslangus annab viimasena tunda ehitussektoris ja kriisi järel elavneb ehitustegevus hiljem, kui seda on märgata teistel tegevusaladel.

Pärast ehitusmahu mitmekordset langust Eesti taasiseseisvumise esimestel aastatel suurenes ehitusmaht 1990. aastate keskpaigast alates mõningate kõikumistega keskmiselt 14% aastas. Kui mitteeluhoonete ehitamine Eestis aasta-aastalt kasvas, siis eluruumide ehitamine järjest vähenes. 1990. aastate algusest riik enam elamuehitusse ei investeerinud ja ka kohalike omavalitsuste võimalused olid väikesed.

Kui 2000. aastate esimese kümnendi keskel kujunes tavapäraseks aastane ligi viiendikuline ehitusmahtude kasv, siis 2007. aastal see kasv peatus. Ehitusmahud hakkasid vähenema 2008. aasta algusest ja 2010. aasta esimesel poolel jõudis ehitusturg oma sügavaimasse madalseisu. Samal ajal hakkas ettevõtlussektor tervikuna juba kriisist väljuma. Majanduskeskkonna paranemine ja välisabiraha leevendasid 2011. aastal ehitussektori rasket olukorda. Ehitusmahtude kasv tulenes eelkõige hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöödest, kasvu toetas ka rajatiste ehitamine.

Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim rajatiste ehitusmahtude vähenemine. Vähem tehti ka hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Samas juba 2013. aastal elavnema hakanud hoonete uusehitus jätkas tõusu-
trendi ka 2016. aastal.

Elamuturg tõusuteel

2016. aastal teostati Eestis ehitustöid kogusummas 2,95 miljonit eurot, mahtude langus kiirenes (5,1%) võrreldes 2015. aastaga. Eestis teostati töid 2,70 miljoni ning välisriikides 0,25 miljoni euro väärtuses. Ehitisregistri andmetel lubati 2016. aastal kasutusse 4732 uut eluruumi. Suurem osa valminud eluruumidest asub korterelamutes ja iga teine neist on kahe- või kolmetoaline. Enim valmis uusi eluruume Tallinnas, järgnesid Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa.

Suuremad ehitusettevõtted Eestis on AS Merko Ehitus, Nordecon AS, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, OÜ Astlanda Ehitus, AS TREV 2 Grupp, Lemminkäinen Eesti AS, AS YIT Ehitus, Kodumaja AS, GE Power Estonia AS, OÜ Fund Ehitus, AS TREF.

Allikad: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, estonica.org, statistikaamet