Iuridicum
Iuridicum on õigusajakirjade Juridica ja Juridica International väljaandja ning Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaande teostaja.

Eesti õigusteadlaste päevade korraldamises osaleb sihtasutus 2003. aastast.

***

Iuridicum
Ajakirjas Juridica käsitletakse olulisemaid õigusprobleeme või pühendab toimetus numbri tervikuna konkreetsele õigusvaldkonnale. Rohkem kui 900 autorit on määranud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja sisu kahekümne viie aastakäigu jooksul. Mitmete vastuvõetud seaduste puhul on just Juridica veergudel antud esimene kommentaar õigusaktide rakendamisel tõusetunud küsimustele. Huvilistele on tasuta kasutamiseks artiklite otsing.
Iuridicum
Rahvusvaheline eelretsenseeritav teadusajakiri Juridica International on vaba juurdepääsuga. Teadusandmebaas EBSCO (USA) tutvustab Tartu Ülikooli ajakirja kui akadeemilist väljaannet, mis keskendub õigusprobleemide käsitlemisele nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.

***

Eesti haritud avalikkusele suunatud Põhiseaduse kommentaaride autoriteks on palutud enamik valdkondade parimaid asjatundjaid nii Tartu ülikoolist kui väljastpoolt. Sisu kvaliteedi kindlustamisele aitasid vabatahtlikult kaasa õigusasjatundjad õiguskantsleri ametkonnast, Riigikohtust ja Justiitsministeeriumist.

Kasutajasõbralik lahendus, otselingid analüüsi aluseks olevatele kohtulahenditele ning avatud juurdepääs on Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaandest teinud nüüdseks laialdaselt kasutatava ja ehk mõjukaimagi Eesti riigiõigusteaduse allika.

Koostöös õiguskantsleri kantseleiga algatas sihtasutus Iuridicum Eesti juristkonnas põhiseaduse olulisust jäädvustava filmi toetuskampaania. Põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäevaks vaatajateni jõudnud filmis „Põhiseaduse sünd“ kommenteerisid meie põhiseaduse sündi ja käekäiku selle loojad, aga ka õigusvaldkonna praktikud ja teoreetikud, Eesti endised ja tänased tipp-poliitikud ning põhiseaduslike institutsioonide esindajad. Arhiivikaadreid kasutades on püütud luua Eesti riigiõiguse ajalugu ja selle loojaid jäädvustav püsiva väärtusega üldhuvitav ning eri põlvkondi kõnetav teos.