Kannused teenitud, kukk on nüüd vaba.

Pensile puhkama kikas end asutab.

Nüüd tuleb peni ja liputab saba,

nuusutab posti ja siis seda kasutab.

Huviga ootame aastakest uut.

Hoovinurgas on hubane kuut.
Joonistas Ilmar Trull. 
Joonistas Ilmar Trull.