„Ei jäta kunagi arvamust avaldamata, ka siis, kui see läheb autoriteetide või enamusega vastuollu,“ ütleb kunagine sisekaitseakadeemia rektor, riigisekretär ja kohtunik Heiki Loot. Ta meenutab, et Danilson jäi talle silma haridusteemalisel konverentsil aastatuhande alguses. Ta argumenteeris üliõpilaste esindajana tuliselt ja polnud vahet, mitu tiitlit oponentidest haridusgurudel oli. Loot värbaski Danilsoni tööle – üles ehitama süsteemi, mille pealt hakati koolidele arengukavasid koostama.