Näiteks Delfi Ärilehes leiab tema nime vaid viiest artiklist. Postimehe majanduse rubriigis kümnest artiklist. Suurima tiraažiga Õhtulehes esineb tema nimi vaid korra ja sedagi värskes uudises, mis teatab, et Durejkost saab uus Eesti Energia juht. Kõige sagedasem kokkupuude on olnud Durejkol Äripäevaga, kus tema nimi esineb nii artiklites kui ka raadiosaadetes ühtekokku 20 korral.

Durejko nimi käib läbi lugudest, mis räägivad tippjuhtide palkadest, lairibaühenduse teemadest; suurtööstuste töötajate muredest, näiteks koondamistest ja palkamistest; Ericssonist ja Eesti Energiast.

Küll aga tundub, et Durejkot hinnatakse sotsiaalmeedias. Näiteks avaldasid Facebookis õnne uue ameti puhul: Masinatööstuste Liit, Kohila valla elanikud, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja paljud teised.

1. aprillil Eesti Energia juhina tööle asuv Andrus Durejko lõpetas 1987. aastal Kohila gümnaasiumi hõbemedaliga. Tal on Eesti maaülikooli magistrikraad elektroenergeetikast. Alates 1993. aastast on Durejko töötanud Ericssonis mitmel ametipostil.

Muu hulgas juhtis ta mobiilsidevõrkude osakonda Ukrainas. Enne Ericssoni Eesti juhiks saamist vastutas ta süsteemiintegratsiooniprogrammide eest Eestis.

2018. aastast on ta Ericsson Eesti juhatuse esimees. Ta on ka Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) nõukogu liige ning tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE nõuandva kogu liige.