„Kohtule tundus, et prokuratuur tahtis näidata midagi suuremat,“ selgitas kohtunik Elina Elkind. Ta kritiseeris üsna teravalt süüdistusakti maffiateemalist osa. Samuti ei leidnud tõendust Hirvele ja Gammerile esitatud süüdistus ebaseaduslike relvade käitlemises.

Küll osutusid tõendatuks maksukuriteod. Nende tõttu jäi riik ilma umbes 4,5 miljonist eurost. „Isikud on valmis kasutama kuritegelikke lahendusi,“ iseloomustas Elkind kohtualuste äritegevust.

Kuna maffia- ja relvakuriteod langesid ära, siis pääsesid kohtualused tunduvalt leebemate karistustega, kui prokuratuur neile nõudis.