Seetõttu jättis Jäätma eelmisel nädalal rahuldamata Madisoni taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras otsus tema vabastamisest abipolitseiniku staatusest.

Põhja prefektuur kustutas Madisoni alates 5. aprillist abipolitseinike nimekirjast, kuna ta patustas portaali Objektiiv veebisaates ametniku eetikakoodek­sis märgitud usaldusväärsuse ja erapooletuse põhimõtete vastu ning kutsus rikkuma relvaseadust.

Madisoni väitel on etteheited alusetud. Ta nõuab kohtu kaudu enda ennistamist abipolitseinikuks, kelleks sai aastal 2017.