Isegi Lastekaitse Liit võttis selle kiirustava „laste toetamise“ vastu sõna. Rõhutab oma avalduses, et rahvastiku kriisi lahendamiseks peab tähelepanu pöörama kõigile aspektidele: sündimusele, tervishoiule, suremuse vähendamisele.