Valus on vaadata, et leinapäeva mälestatakse valdavalt vaid organisatsioonide tasandil. 14. juunil toimus palju korraldatud mälestusüritusi, näiteks Naiskodukaitse sidus 10 000 leinalinti kirjaga „Ma ei unusta Sind!“ 70sse Eesti raudteejaama. Tallinnas Balti jaamas lisati ka Ukraina lipuvärvides lindid.

Ent näiteks üks pealinna põhimagistraale, Narva maantee oli leinalippudest lage, kui Tallinna Ülikooli hoone välja arvata. Seega majaomanikud-haldajad omalt poolt pingutusi ei tee, et juuniküüditamise ohvreid mälestada.