Kui kunded maksid kaardiga, võeti neilt raha hinnakirja kohaselt, sularahas tasudes aga olid arved kummaliselt väiksed. Nii küsiti ühe ja sama joogi eest kaardiga makstes 35 eurot, kuid sularahas vaid 3 eurot. Privaattants maksis kaardiga 50 eurot, sularahas aga 4 eurot. Majakokteili puhul olid hinnad vastavalt 25 ja 2 eurot.