Tegemist on ettevõttega CARIAD, mille nimel hoiab Volkswageni kontsern oma autode tarkvara intellektuaalomandit. Tehingud tarkvaraga on väga suure mahuga ja seetõttu avaldavad nad ka mõju Eesti makromajanduslikele näitajatele. Nii näiteks tellis Eesti üksus mullu kontserni seest tarkvara arendamise teenuseid 1,3 miljardi euro ulatuses. Novembris korraldati ümber omandisuhted, mille tulemusel müüdi kogu ettevõtte intellektuaalomandi portfell. Hinnaks oli 2,6 miljardit eurot.