Artiklis viidatud keskkonnamõjude hindamata jätmise otsus kajastas teavet ühe II kategooria kaitsealuse liigi kohta. Seega selle otsuse avalikustamine niisama pole lubatav. Kui Keskkonnaametilt oleks palutud selgelt põhjendust, et miks selline otsus on tehtud, siis oleksime selle info ka küsijale andnud või edastanud väljavõtted nimetatud dokumendist.