Eesti Ekspress esitas päringu linnalegendi algallika leidmiseks Narva muuseumile ja Narva linnaarhiivile. Kuna Narva muuseumis säilitatakse ainult muinsuskaitse alla võetud objektide passe, vastas peavarahoidja päringule: „Kas Teie esitatud info on tõene või linnalegend, ei oska kinnitada.“

Narva linnarhiiv vaatas Eesti Ekspressi palvel läbi säilitatavad Narva RSN Täitevkomitee ja Narva RSN TK kommunaalmajandusosakonna dokumendid. Selgus, et 12. juulil 1977 otsustas Narva Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee võtta ajaloomälestisena kaitse alla kokku 92 objekti, nende hulgas ka T-34. Tank võeti kaitse alla kui kohaliku, mitte vabariikliku tähtsusega objekt.

Sama otsusega määrati „1944. aastal saksa-fašistlike vägede kaitsest läbi murdmise kohal asuva tanki“ eest vastutavaks asutuseks Narva RSN täitevkomitee kommunaalmajandusosakond.

Kahjuks ei leidunud linnaarhiivis dokumente, mis oleks kinnitanud või ümber lükanud Narvas levinud info selle kohta, et tank-mälestusmärgi luuk oli algul avatud. Ka mitte selle kohta, kas kommunaalosakond tegi otsuse mälestusmärgi teotamise ära hoidmiseks tanki luuk kinni keevitada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid