Nüüd, aasta hiljem on hinnangud muutunud, sest hinnatõus on oodatud taandumise asemel enamikus arenenud riikides hoopiski kiirenenud. Üha enam juurdub arvamus, et hinnatõusu põhjuste seas on lisaks sõjale ka liiga leebe eelarve- ja rahapoliitika. Sellest tingituna on enamik lääneriikide keskpankasid astunud märgatavalt jõulisemaid samme, kui veel mõni kuu tagasi oodati.

Miks on hinnatõus teatud kümnenditel olnud stabiilselt väike ning teistel jällegi jonnakalt suur? Millest sõltub inflatsioonivastase võitluse edukus?