Polnud juhus, et Putini 21. veebruari kõnesse jõudsid kogu ajaloolise kibestumise kõrval ka sõnumid Ukraina õigusreformide kohta. Just selles kõnes mainis ta, et Ukrainal polegi iseseisvat õigussüsteemi, sest valikuid reformitavatesse kogudesse teevad rahvusvahelised eksperdid.

Tegelikkus on omamoodi karm. Lokkava korruptsiooni valguses osalevad rahvusvahelised eksperdid tõesti sõltumatute kogude koosseisudes ja nende osalemine on tihti eeltingimuseks rahalise abi saamisel. Kuid...