Üsna kiirelt tekkis mul soov jääda Brüsselisse veidi kauemaks kui esialgu ette nähtud seitse kuud. Selleks andis võimaluse käimasolev konkurss „päris euroametnike“ leidmiseks.