Kus Luman kohal on, seal kõneleb ta kogu eetri täis. Helistab „ettevõtjate“ nimel presidendile, peaministritele, ministritele. Vanasti kiitles ta ikka, et võimupoliitikud arutavad temaga, keda majandus- või rahandusministriks panna.