Riigiprokuratuur näeb Kuklase blogis pahatahtlikku halvustamist ja laimamist ning pöördus tema korrale kutsumiseks advokatuuri aukohtusse.

Kuklase möönis aukohtule, et pingutas kujundlike väljenditega emotsionaalselt üle. Ühes postituses võrdles ta riigiprokuratuuri tegevust Venemaa või Põhja-Koreaga.

Kuklase üle toimub praegu kohtuprotsess seoses väidetava altkäemaksuandmisega. Advokaadi sõnul ei vasta süüdistus tõele.

Aukohus asus seisukohale, et Kuklase blogib mitte advokaadi, vaid kohtualusena. Süüdistataval on õigus kasutada enda kaitsmiseks kõiki viise ja ta ei pea arvestama advokatuuri eetikareeglitega. Samuti märkisid aukohtunikud, et Eestis ei ole tsensuuri.